வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயண கால அட்டவணை

இஸ்தான்புல் இ-பாஸில் வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்கள் அடங்கும். வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்களுக்கான உங்கள் வருகையை கீழே உள்ள அட்டவணையுடன் திட்டமிடுங்கள்.

திங்கள்

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 11:00, 13:45, 14:45, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30, 16:45 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை அரண்மனை மூடப்பட்டுள்ளது மூடப்பட்டது
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:00, 11:00, 14:00 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09: 00, 11: 00 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 16:00
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 12:30 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் 16:45 வரைபடக் காட்சி

செவ்வாய்க்கிழமை

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை அரண்மனை மூடப்பட்டுள்ளது மூடப்பட்டது
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:00, 10:45, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 10:15, 11:30, 13:00, 14:30 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09: 00, 14: 45 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 16:00
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 16:30 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் 17:00 வரைபடக் காட்சி

புதன்கிழமை

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 14:45, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:45 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:15, 14:30, 16:00 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09: 00, 11: 00 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 09: 00, 16: 30
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை

12:00

வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் 12:00 வரைபடக் காட்சி

வியாழக்கிழமை

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 10:00, 11:15, 12:00, 13:15, 14:15, 14:45, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:15, 15:45, 16:30 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:15, 12:00, 13:45, 16:45 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09:00, 11:00, 15:00 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 09: 00, 17: 00
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 16:00 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் 10: 00, 16: 30 வரைபடக் காட்சி

வெள்ளி

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:00, 13:45, 14:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:30 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:45, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:45, 14:30, 16:30 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 14: 45, 15: 30 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 09: 45, 16: 30
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 10: 00, 16: 00 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார்

12: 00, 17: 00

வரைபடக் காட்சி

சனிக்கிழமை

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 13:45, 15:00, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:15, 11:00, 13:45, 15:00, 16:00 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09:00, 11:00, 14:30 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 09: 30, 16: 00
 
வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 15:00 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் 12: 00, 16: 30 வரைபடக் காட்சி

ஞாயிறு

சுற்றுப்பயணத்தின் பெயர் சுற்றுப்பயண நேரம் சந்திக்கும் இடம்
டாப்காபி அரண்மனை 09:00, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன் 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 வரைபடக் காட்சி
Dolmabahce அரண்மனை 09:00, 10:00, 10:45, 12:00, 13:30, 15:30 வரைபடக் காட்சி
ஹகியா சோபியா 09:00, 10:15, 11:00, 14:00, 15:00, 16:30 வரைபடக் காட்சி
நீல மசூதி 09:00, 10:45, 15:00 வரைபடக் காட்சி
தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் 09: 30, 16: 00 வரைபடக் காட்சி
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை 12: 00, 16: 00 வரைபடக் காட்சி
கிராண்ட் பஜார் பஜார் மூடப்பட்டுள்ளது மூடப்பட்டது

முக்கிய குறிப்புகள்

  • எங்கள் வழிகாட்டி ஒரு வெள்ளை நிறத்தை வைத்திருப்பார் இஸ்தான்புல் இ-பாஸ் சந்திப்பு இடங்களில் கொடி.
  • நுழைவாயில் பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன், டோப்காபி அரண்மனை, Dolmabahce அரண்மனை, தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம் மற்றும் துருக்கிய இஸ்லாமிய கலை அருங்காட்சியகம் எங்கள் வழிகாட்டி மூலம் மட்டுமே செய்ய முடியும்.
  • Hagia Sophia டூர் ஒரு மட்டுமே ஏற்பாடு வெளி வருகை. துருக்கிய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சகத்தின் புதிய விதிமுறைகள் காரணமாக, வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் முடியும் கூடுதல் கட்டணத்துடன் 2வது தளத்தை மட்டும் பார்வையிடவும் எது 25 யூரோக்கள். உள்ளூர் குடிமக்கள் பிரார்த்தனை செய்ய மட்டுமே தரை தளம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. ஹாகியா சோபியாவின் டிக்கெட் அலுவலகத்தில் எங்கள் சுற்றுப்பயணம் முடிவடைகிறது, நுழைவாயிலில் நேரடியாக வாங்க டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கின்றன.

சந்திப்பு புள்ளிகள்

ஐந்து பசிலிக்கா சிஸ்டர்ன், ஹாகியா சோபியா மற்றும் நீல மசூதி சுற்றுப்பயணங்கள், பஸ்ஃபோரஸ் பேருந்து நிறுத்தத்தில் சந்திக்கவும் (D குறிக்கப்பட்ட நிறுத்த அடையாளம்) கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்.
டோப்காபி அரண்மனைக்கு டோப்காபி அரண்மனையின் பிரதான வாயிலின் குறுக்கே அகமது III இன் நீரூற்றில் சந்திக்கவும் கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்.
Dolmabahce அரண்மனைக்கு பாதுகாப்பு சோதனைக்குப் பிறகு, டோல்மாபாஸ் அரண்மனையின் கடிகார கோபுரத்தில் சந்திக்கவும். கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்.
கிராண்ட் பஜாருக்கு செம்பர்லிடாஸ் டிராம் நிலையத்திற்கு அடுத்துள்ள செம்பர்லிடாஸ் நெடுவரிசையில் சந்திக்கவும் கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்.
துருக்கிய & இஸ்லாமிய கலை அருங்காட்சியகத்திற்காக அருங்காட்சியகத்தின் பிரதான நுழைவாயிலைச் சந்திக்கவும் கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்.
தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்திற்கு அருங்காட்சியகத்தின் பிரதான நுழைவாயிலில் சந்திக்கவும் கூகுள் மேப் வியூவிற்கு கிளிக் செய்யவும்